•  نحوه ارسال سفارش؟ 

مشتری عزیز فروشگاه اینترنتی الوند سفارش شما اگر قبل از ساعت 10 روز کاری ثبت شود همان روز ارسال ولی اگر بعد از ساعت 10 ثبت شود اولین روز کاری قبل 10 برای شما ارسال میشود.

  •  چرا سفارش هنوز در حال انجام است؟ 

برای وضعیت دقیق سفارش لطفا بعدا از 24 ساعت از ثبت سفارشتون پیگیری رو انجام بدید